fbpx

Výzva za otvorené školy

Máme už 19 659 podpisov!

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

my dolupodpísané občianky a občania sa obraciame na Vás so žiadosťou, aby vzdelávanie detí a otvorenie škôl bolo považované za jednu z kľúčových priorít v naše spoločnosti. Vo väčšine západných krajín majú školy prednosť pred otvorením kín, divadiel alebo plavární. Je neprípustné, aby sme otvárali školy ako posledné.

Všetci chápeme náročnosť situácie, ktorou ako spoločnosť prechádzame. Je dôležité prijímať rozumné opatrenia, ktorých cieľom je chrániť zdravie každého z nás.Je ale taktiež dôležité spraviť všetko preto, aby sa žiaci a študenti mohli vrátiť späť do škôl.

Naše deti sú naša budúcnosť. Bez plnohodnotného vzdelania im berieme šancu na úspešný život.

Obraciame sa na vás preto s nasledujúcou výzvou: 

 1. Vzdelávanie musí byť jednou z hlavných priorít našej spoločnosti aj počas pandémie. Je to v záujme duševného aj telesného zdravia detí, ich vzdelania a rozvoja.
 2. Žiadame Vládu SR, aby pri zohľadnení všetkých odborných protipandemických opatrení považovala otváranie škôl za jednu zo zásadných priorít.
 3. Pri otváraní škôl sa musíme riadiť odporúčaniami a návrhmi vedeckých inštitúcií, ako je napríklad WHO ako aj návrhmi domácich vedeckých autorít. Vychádzajme z faktov a overených dát a za žiadnych okolností nedopustime, aby sa téma otvárania škôl stala politickým súbojom strán vo vládnej koalícii.
 4. Hľadajme riešenia, ako otvoriť školy s využitím testovania, regionálnej situácie ako aj dodržiavaním všetkých hygienických nariadení, ktoré znižujú riziko prenosu vírusu.
 5. V maximálnej miere podporme všetky školy, učiteľky aj učiteľov, deti a rodičov, aby sa mohli vrátiť do otvorených škôl a cítiť sa tam bezpečne. Súčasťou tohto kroku musí byť aj konkrétny plán protipandemických opatrení na úrovni školy, zabezpečené hygienické prostriedky ako aj podpora riaditeľov a  učiteľov pri znovuotváraní škôl.

Svojím podpisom udeľujete strane SPOLU – občianská demokracia, (Tallerova 10, 811 02 Bratislava) výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je informovanie o aktivitách strany SPOLU – občianska demokracia s činnosťou strany. Súhlas sa udeľuje do jeho odvolania. Svojím podpisom potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne a ste oboznámený so všetkými skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi z nariadenia EÚ 2016/679 upravujúceho ochranu osobných údajov, ktorými sú právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo namietať spracúvanie osobných údajov a beriete na vedomie, že spracovávané údaje budú archivované a likvidované v súlade s príslušnými právnymi

CHCEM SA PRIDAŤ, PRETOŽE DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ  CHCEM SA PRIDAŤ, PRETOŽE DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ   Úrad vlády Slovenskej republiky
   Námestie slobody 1
   813 70 Bratislava

   Vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

   my dolupodpísané občianky a občania sa obraciame na Vás so žiadosťou, aby vzdelávanie detí a otvorenie škôl bolo považované za jednu z kľúčových priorít v naše spoločnosti. Vo väčšine západných krajín majú školy prednosť pred otvorením kín, divadiel alebo plavární. Je neprípustné, aby sme otvárali školy ako posledné.

   Všetci chápeme náročnosť situácie, ktorou ako spoločnosť prechádzame. Je dôležité prijímať rozumné opatrenia, ktorých cieľom je chrániť zdravie každého z nás.Je ale taktiež dôležité spraviť všetko preto, aby sa žiaci a študenti mohli vrátiť späť do škôl.

   Naše deti sú naša budúcnosť. Bez plnohodnotného vzdelania im berieme šancu na úspešný život.

   Obraciame sa na vás preto s nasledujúcou výzvou: 

   1. Vzdelávanie musí byť jednou z hlavných priorít našej spoločnosti aj počas pandémie. Je to v záujme duševného aj telesného zdravia detí, ich vzdelania a rozvoja.
   2. Žiadame Vládu SR, aby pri zohľadnení všetkých odborných protipandemických opatrení považovala otváranie škôl za jednu zo zásadných priorít.
   3. Pri otváraní škôl sa musíme riadiť odporúčaniami a návrhmi vedeckých inštitúcií, ako je napríklad WHO ako aj návrhmi domácich vedeckých autorít. Vychádzajme z faktov a overených dát a za žiadnych okolností nedopustime, aby sa téma otvárania škôl stala politickým súbojom strán vo vládnej koalícii.
   4. Hľadajme riešenia, ako otvoriť školy s využitím testovania, regionálnej situácie ako aj dodržiavaním všetkých hygienických nariadení, ktoré znižujú riziko prenosu vírusu.
   5. V maximálnej miere podporme všetky školy, učiteľky aj učiteľov, deti a rodičov, aby sa mohli vrátiť do otvorených škôl a cítiť sa tam bezpečne. Súčasťou tohto kroku musí byť aj konkrétny plán protipandemických opatrení na úrovni školy, zabezpečené hygienické prostriedky ako aj podpora riaditeľov a  učiteľov pri znovuotváraní škôl.

   Svojím podpisom udeľujete strane SPOLU – občianská demokracia, (Tallerova 10, 811 02 Bratislava) výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je informovanie o aktivitách strany SPOLU – občianska demokracia s činnosťou strany. Súhlas sa udeľuje do jeho odvolania. Svojím podpisom potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne a ste oboznámený so všetkými skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi z nariadenia EÚ 2016/679 upravujúceho ochranu osobných údajov, ktorými sú právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo namietať spracúvanie osobných údajov a beriete na vedomie, že spracovávané údaje budú archivované a likvidované v súlade s príslušnými právnymi